လြွတ္ေတာ္သတင္း

ဝိုင္ဘီအက္စ္ကို ႏိုင္ငံေရးပေယာဂေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

April 29, 2017

ရန္ကုန္တိုင္း အခြန္ဥပေဒလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးေထာက္ျပေဝဖန္

April 28, 2017

ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBS ဆိုတာက နမိတ္ျပစကားျဖစ္ေနလို႔ လက္မခံနိုင္ဘူးလို႔ YRTA ဥကၠဌ ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေခ်ပ

April 27, 2017

ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္မွာ ဝိုင္ဘီအက္စ္ကိစၥ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကမလဲ

April 25, 2017

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတစ္ဦးကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္

April 24, 2017

YBS ဘတ္စ္ကား စနစ္ ေဆြးေႏြးတဲ႔ေန႔ ဝန္ႀကီးခ်ဴ ပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ခြင့္တိုင္

April 24, 2017

ျပန္စမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ၂၅ေယာက္ေက်ာ္က YBS အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္

April 20, 2017

ဝိုင္ဘီအက္စ္ျပဳျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး

April 6, 2017

တရုတ္ေဆးခန္းကိုေတြ အေရးယူ စစ္ေဆးဖို႔ လံုေလာက္မႈ မရွိျဖစ္ေနဟု ဝန္ႀကီး ဦးနိုင္ငံလင္းေျပာ

April 6, 2017

အက်ိဳးမရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ စိစစ္ၿပီး တိုင္းအစိုးရကို အျမန္ဆံုးတင္ျပမည္

April 5, 2017