လြွတ္ေတာ္သတင္း

ရွစ္ေလးလံုုး သမိုုင္းျပတိုုက္ကိုု အစိုုးရအေနနဲ႕ အလံုုးစံုု တာ၀န္ယူေပးဖိုု႕  ဦးမင္းကိုုနိုုင္ေျပာ

August 8, 2017

ကသာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုင္ၾကားခ်က္ စတင္စစ္ေဆး

August 8, 2017

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ပယ္ဖ်က္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ရံႈးနိမ္႔ခဲ႔”

August 2, 2017

ရာသီတုပ္ေကြး အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္ ထုတ္ျပန္

August 1, 2017

စိန္၊ ျမနဲ႔ ေရႊစင္ေရႊတံုးေတြ အေရာင္းအဝယ္အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ လႊတ္ေတာ္တင္လာ

July 28, 2017

“H1N1 ေရာဂါျပန္႔ပြားမွဳေတြနည္းလာဖို႔ လူေနထူထပ္တဲ႔ေနရာေတြမွာပညာေပးေတြျမွင္႔တင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာအေရးၾကီးအဆိုတင္”

July 28, 2017

မစၥယမ္ဟီးလီရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုျပင္းထန္စြာကန့္ကြက္ေၾကာင္းအဆိုတင္

July 24, 2017

“ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဒုဥကၠဌႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ေတြအမည္စာရင္းလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း”

July 21, 2017

ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ၿပီးမွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အတည္ျပဳပါ

July 15, 2017

၆၆ (ဃ) အျပီးပယ္ဖ်က္ဖိုု႕ လူထုုအားလံုုးပါ၀င္တဲ့ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္

July 13, 2017