လြွတ္ေတာ္သတင္း

လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခဲြတမ္းမညီမွ်လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာဝဖန္ခံရ

March 26, 2017

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္

March 22, 2017

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္က ပ်က္စီးေနတဲ႔ စည္ပင္၀န္ထမ္ဒလိုင္းခန္းေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆင္းစစ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္

March 22, 2017

ေရႊအေျမာက္အမ်ားထြက္ရွိေနတဲ့ ေရႊလုပ္ကြက္မွာ သြား​ေရာက္​တူး​ေဖာ္​သူတစ္​ဦး ပစ္​သတ္​ခံရ

March 18, 2017

သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား အမည္ကိုတိုင္းရင္းသားေရးရာလူမ်ိဳးမ်ားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးကေဒသခံေတြသေဘာထားကိုသာေထာက္ခံဟုဆို

March 15, 2017

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔နွင္႔ေခ်ာင္းဆံု ျမိဳနယ္ၾကားဆက္သြယ္မယ္႔တံတား ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း အမည္ေပးဖို႔အဆို အတည္ျဖစ္ျပီ

March 14, 2017

ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနၿပီလား

March 11, 2017

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း၅၂ခုရပ္ဆိုင္း၊ပူးေပါင္းၾကပ္မတ္နည္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ဖို႔လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္မည္

March 8, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးမည္

March 8, 2017

ဦးေန၀င္းရဲ ့သမီးအၾကီးအတြက္ တိုက္ခန္း၀ယ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေတာ႔မည္

March 6, 2017