လြွတ္ေတာ္သတင္း

ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ကာလ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္

October 21, 2017

ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ မူဝါဒေတြ မလိုက္နာတဲ့အတြက္ ပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္ျဖစ္တာလို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းဆို

October 2, 2017

ရန္ကုန္အစိုးရအသံုးစရိတ္ အခ်ိန္မီတင္ျပေရးအဆို ေဆြးေႏြးေတာ့မည္

September 13, 2017

ဥပေဒေတြက ျပည္သူကိုအကာအကြယ္မေပးရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္

September 2, 2017

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျမ ၁၃ ဧကအတြက္ ေငြေတာင္းတယ္လို႔ တိုင္ၾကား

August 24, 2017

တရားမဝင္သားသတ္ ျပည္ပေရာင္းခ်ေန လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တိုင္ၾကားစာပို႔

August 23, 2017

သံတြဲၿမိဳ႕ကေျမ၁၃ဧက အတြက္ ေငြေတာင္းခံတယ္ဆိုၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းၿပီး နစ္နာမူရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ဆို

August 23, 2017

ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းေတြ ဘာေၾကာင့္အေကာင္အထည္မေဖာ္တာလဲ

August 22, 2017

ရွစ္ေလးလံုုး သမိုုင္းျပတိုုက္ကိုု အစိုုးရအေနနဲ႕ အလံုုးစံုု တာ၀န္ယူေပးဖိုု႕  ဦးမင္းကိုုနိုုင္ေျပာ

August 8, 2017

ကသာငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုင္ၾကားခ်က္ စတင္စစ္ေဆး

August 8, 2017