အစိုးရသတင္း

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရတုန္႔ျပန္

March 25, 2017

မြန္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌကုိ တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းဖုိ႕ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေျပာဆုိခဲ႕ျခင္းမရွိ

March 23, 2017

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတတို႔နွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိ္င္ငံ သမၼတ မစၥတာ ႐ိုဒရီဂို႐ို၀ါ ဒူတာေတး တုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ကုန္သြယ္ေရးနွင္႔ ရခိုင္အေရးတို႔ေဆြးေနြး

March 20, 2017

တံတားအမည္ကိစၥတိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ထိခိုက္မွာစိုးရိမ္မိတယ္လုိ ့UNAထုတ္ျပန္

March 18, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တင္ေနေသးသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကြးတစ္ခု

March 18, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳခ်က္(၃၀)ပါတဲ့ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာအစိုးရဆီတင္ျပမည္

March 17, 2017

လာမယ့္ေႏြရာသီ မီးမပ်က္ေရး အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သီးသန့္ရန္ပံုေငြ ကက်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ ခ်ေပး

March 16, 2017

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔နွင္႔ေခ်ာင္းဆံု ျမိဳနယ္ၾကားဆက္သြယ္မယ္႔တံတား ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း အမည္ေပးဖို႔အဆို အတည္ျဖစ္ျပီ

March 14, 2017

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုပါ အထူူးထုတ္တံဆိပ္ေခါင္းနဲ႕ တံဆိပ္ေခါင္းပါ စာအိတ္ေတြ ေရာင္းခ်မည္

March 14, 2017

လိပ္ကြ်န္း လူသတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္သက္သာေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အစိုးရတို႔ အဆက္အသြယ္မပ်က္လုပ္ေဆာင္ေန

March 13, 2017