ႏိုင္ငံေရး

လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခဲြတမ္းမညီမွ်လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာဝဖန္ခံရ

March 26, 2017

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒တာဝန္ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မေျပာဟုဆို

March 25, 2017

ေလာက္ကိုင္ျမိဳ ့အနီးမွာ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ ့ေျပာ

March 25, 2017

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရတုန္႔ျပန္

March 25, 2017

ၾကားျဖတ္အႏိုင္ရရင္ ေပးထားတဲ့ကတိေတြ တည္မတည္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

March 24, 2017

အတိုးမဲ့ အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ခရီးသြားႏိုုင္ပါၿပီ အေရွ႕တိုင္းမင္းသမီး အဆင့္ျမင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ္ဒီ ကိုသန္းစိုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

March 24, 2017

မြန္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌကုိ တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းဖုိ႕ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေျပာဆုိခဲ႕ျခင္းမရွိ

March 23, 2017

မိုင္းရႈးျမိဳ ့နယ္ကေက်းရြာ သုံးခုရဲ႕အ​ေျခအ​ေန​ေတြကိုျပည္​​ေထာင္​စု​ေရြး​ေကာက္​ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ျပမည္

March 23, 2017

မုိင္းရူးျမဳိ႕နယ္အတြင္းကေက်းရြာသုံးခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဲမက်င္းပဖုိ႔ တင္ျပထားတာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး မနက္ျဖန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္

March 22, 2017

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္

March 22, 2017