ႏိုင္ငံေရး

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၂၀ ကို အျပစ္ေပးမႈေတြျပဳလုပ္

August 20, 2017

သံုးစြဲသူ ေလးသန္းနီးပါးရွိတဲ့ Mygame (My square) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

August 18, 2017

ယူနီလီဗာကုမဏီ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဦးမလဲ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး မနႏၵာေသာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

August 18, 2017

နမၼတူက စစ္ေရွာင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္ၿပီ

August 16, 2017

အာဆီယံ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ၿငိမ္၊ လံုၿခံဳ၊ သာယာဝေျပာေရး ျမန္မာတာဝန္ေက်ရမည္

August 16, 2017

ေဈးကြက္မွာ အေရာင္းတြင္က်ယ္ေနတဲ့နဂါးေမာက္ ဘယ္လိုစိုက္မလဲ နဂါးေမာက္စိုက္ပ်ိဳးထားသူ ပုပၺါးက ဦးမိုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

August 16, 2017

“ေလျဖတ္ေဝဒနာ ဆိုးဆိုးရြားရြားမျဖစ္ခင္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ပါ” ေလျဖတ္သူမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ျမန္မာ ဥကၠ႒ ဦးညီညီဘိုးလိႈင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

August 16, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထုတ္တဲ့စက္ျဖစ္လို႔ အညႊန္းမွာ ျမန္မာဘာသာပဲ သံုးထားတာပါ Water Mate ေအာ္တိုေရတင္စက္တီထြင္သူ ကိုဝဏၰႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

August 12, 2017

“လိင္ပညာေပးဗဟုသုတမရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာ ေဒါက္တာစစ္ႏိုင္ (Marie Stopes Myanmar) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

August 12, 2017