ႏိုင္ငံေရး

မ်က္ႏွာသစ္ဖို႔ေလာက္နဲ႔ေတာ့ အက္စ္အမ္အီးလုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ဖို႔မလြယ္ပါ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရွင္ ကိုေငြထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

October 21, 2017

ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ကာလ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္

October 21, 2017

ျပည္တြင္းက စိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြကို အဓိကထားျဖန္႔ျဖဴးခ်င္တယ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ စားေသာက္ကုန္အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေသာ္ဇင္ဝင္းႏွင့္   ေတြ႕ဆံုျခင္း

October 21, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခ်ာကလက္ဆိုတာကို တစ္ကမၻာလံုးကသိေစရမယ္ဆိုၿပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ အာနႏၵာေကာ္ဖီနဲ႔ ေခ်ာကလက္က အမႈေဆာင္အရာရွိ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း

October 20, 2017

ေဒသထြက္သစ္သီးကို ဂ်ယ္လီလုပ္ၿပီ ျပည္ပပို႔ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသူ ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

October 20, 2017

အိမ္အေရာက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကို ေဈးခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ သံုးစဲြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ Myanmar SpeedNet မွ System architect နဲ႔ network operation head မႏွင္းသက္သက္ရည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

October 18, 2017

ေနာက္ဆုတ္ဖို႔မရွိဘူး ေရွ႕ခရီးေပါက္ေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ပဲရွိတယ္

October 16, 2017

ရခိုင္ပဋိပကၡ အစိုးရ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္မႈသာ အမ်ားဆံုးရရွိဟုဆို

October 14, 2017

စြပ္စြဲခ်က္ေတြကိုု စကားနဲ႔ေခ်ပမေနဘဲ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ရလဒ္နဲ႔ ကမၻာကိုု ျပမယ္လိုု႔ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ဆိုု

October 14, 2017

“ဝါးစိုက္ဧကမ်ားလို႔ မေရာင္းရမွာတို႔ ေဈးကြက္ေပ်ာက္မွာတို ႔ ပူစရာမရွိပါဘူး” ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း (ဗဟို) ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

October 14, 2017