ရန္ကုန္သတင္း

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနပိုုင္ေျမလုိ႕ ဆိုုကာ ေက်းရြာတစ္ခုကုိ ဖယ္ရွားခိုုင္း

May 28, 2017

မဘသ အမည္ေျပာင္းျပီး ဆက္လူပ္ရွားမည္

May 28, 2017

ဘုရင္႔ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ေနရာ သက္တမ္းတိုးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့

May 27, 2017

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွာ ယာဥ္တိုက္မႈ လူသံုးဆယ္ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ စိုးရိမ္ရ

May 26, 2017

ရန္ကုန္က မုန္႔ဟင္းခါးဖတ္ေတြမွာ တာရွည္ခံေဆး ေဖာ္မလင္အသံုးျပဳထားေၾကာင္း အက္ဖ္ဒီေအစစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

May 26, 2017

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥလႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းမၾကားေသးဟုဆို

May 26, 2017

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေဈးသူေဈးသားေတြ ပူပန္ေန

May 26, 2017

မဂၤလာေဈးသစ္ ေျမညီနဲ႔ ကားပါကင္ၾကားအလႊာမွာ ဘဏ္ခဲြငယ္ေတြထားရွိမည္

May 26, 2017

မဘသကုိ ေထာက္ပံ႕ေပးတာမရွိသလုိ ဘဏ္အေကာင္႕စာရင္းေတြလည္းမရွိလုိ႕ UAB အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေျပာ

May 25, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လန /၃၉ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပန္သံုးသပ္မည္ဟုဆို

May 25, 2017