လူမႈဘ၀သတင္း

အရင္းအႏွီး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား

July 12, 2017

မျပည့္အိုးေလးေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနသူ သံေယာဇဥ္ ဆရာမတစ္ဦး

July 3, 2017

လူငယ္ေတြ ႏိုက္ကလပ္ေတြထက္ ဘားေတြကို ပိုႏွစ္သက္လာတာ ေတြ႕ရ

July 1, 2017

ထိုင္းကိုလား အလုပ္လုပ္ဖို႔လား တရားဝင္ပဲ သြားေတာ့မယ္

June 29, 2017

ကုန္းေဘာင္ဆက္အႏြယ္ေတာ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပရဟိတသမား

June 28, 2017

ဘူတာရုံနားက ေလမႈတ္အရုပ္ေလးမ်ား

June 21, 2017

စာသင္ခန္းထဲက ဘဝၾကမ္းၾကမ္းေလးမ်ား

June 21, 2017

မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး မတရားျပဳခံရေသာအခါ

June 19, 2017

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာျဖစ္ခ်င္တဲ႕ ကုိေန၀င္းရဲ႕သမီးၾကီးမျပည္႕ျပည္႕

June 18, 2017

အလုပ္လုပ္ေနသူေတြ ဘယ္လိုအခက္အခဲပဲေတြ႔ေတြ႔ ဒီလိုမ်ဳိးမလုပ္ဖို႔ မွာခ်င္ပါတယ္။” မဇင္မာဦးရဲ႕ ဦးေလးျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္ေက်ာ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

June 18, 2017