လူမႈဘ၀သတင္း

သမီးကို ေခၚ ပါ   သားကိုေခၚ ပါ သည္ဘုရားအေၾကာင္း ရွင္းျပပါမယ္

September 20, 2017

ေဗဒင္ယံုၾကည္သူေတြ ေပါင္းစုခဲ့တဲ့ ေမွာ္ဘီက ေအာင္ေျမမဟာ

September 20, 2017

အြန္လိုင္းေပၚက သက္က်ားအို ျမာမုဆိုး

September 12, 2017

ဝိုင္ဘီအက္စ္နဲ႔ အေၾကြျပႆနာ

September 6, 2017

ေဆးစြဲအမ်ိဳးသမီးတိုု႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဘိန္းျဖတ္စခန္း

September 2, 2017

လက္ဗလာနဲ႔ သူမ်ားအကူအညီနဲ႔  ထိုင္းက ျပန္လာရသူမ်ား

August 29, 2017

အာဆီျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွအေမ့ခံမိခင္မ်ား ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးမ်ား အခက္အခဲႀကီးမား

August 25, 2017

ထိုင္းက ျပန္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ျပည္ေတာ္ျပန္ မ်က္ႏွာပန္းမလွသူမ်ား

August 25, 2017

ျပည္ပအလုပ္သြားဖို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းစီေန

August 25, 2017

လြန္ေလၿပီးေသာ ၂၉ ႏွစ္က ျဖစ္ရပ္ဆိုးတစ္ခုရဲ႕ နာက်င္ဒဏ္ရာမ်ားစြာ

August 23, 2017