လူမႈဘ၀သတင္း

မူးယစ္သားေကာင္ေတြကို အေမတို႔ လိုက္ထိန္းေနရတယ္

April 22, 2017

” သၾကၤန္​ ပိတ္​ရက္​ ဘယ္္လိုုျဖတ္သန္းၾကမလဲ

April 11, 2017

အတာအိုးကို ဘယ္လို ျပင္ဆင္မလဲ

April 7, 2017

သည္နွစ္အတာစားမယ္႕သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ အတာစားတယ္ ဆိုတာဘာလဲ

April 6, 2017

သႀကၤန္အိမ္ျပန္ဖို႔ ကားလက္မွတ္ခ ပိုေတာင္းတဲ့ျပႆနာ အေျဖရွာေပးပါ

March 31, 2017

ေတာင္သူလုပ္ငန္း စခန္း သိမ္းေတာ့မွာလား

March 29, 2017

မိသားစုဘဝ၊ မ်ိဳးဆက္ပြား၊ သားဆက္ျခား အပါအဝင္ စစ္တမ္းထြက္ေပၚ

March 29, 2017

လုပ္သား = ဆင္းရဲမြေတမႈ

March 25, 2017

” မရိွမျဖစ္​​ေရ “

March 22, 2017

ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြဆီ

March 21, 2017