ေနၿပည္ေတာ္သတင္း

အခြန္တံဆိပ္မပါတဲ့ အထူးကုန္စည္ေတြ စိစစ္အေရးယူမည္

September 20, 2017

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနတဲ့ ဥပေဒေတြထြက္လာရင္ အက္ဖ္ဒီေအထိေရာက္စြာ ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္မည္

September 20, 2017

ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ လာေရာက္ဖတ္႐ႈသူနည္းပါး

September 19, 2017

ပဲတင္သြင္းခြင့္ ရပ္ဆိုင္းလို႔ ပဲၾကာဇံလုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္လာႏိုင္

September 15, 2017

ျပည္ပပို႔သီးႏွံေတြမွာ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲ

September 15, 2017

စစ္ေတြ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ၂၇,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ လာ ေရာက္ခိုလံႈေန

September 13, 2017

မက္ဆင္ဂ်ာက ေပးပို႔လာတဲ့ စာေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေန

September 13, 2017

အစိုးရခ်င္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုုင္ဖို႔ စီစဥ္

September 12, 2017

ေရႊဆိုင္တိုင္း အခြန္မေကာက္ခံေသးတာေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္တဲ့ဆိုင္ေတြ အခက္ေတြ႕ေန

September 12, 2017

လယ္ယာထြက္သီးႏွံေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပံုမွန္ဝယ္မည္

September 11, 2017