ေနၿပည္ေတာ္သတင္း

စိတ္လက္ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရပါ့မလား သႀကၤန္ရယ္

March 23, 2017

ေနျပည္ေတာ္က ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ကုန္မွန္သမွ် စံျပျဖစ္ရမည္

March 23, 2017

႐ံုးပိတ္ရက္ ျပန္ဖို႔ ကားလက္မွတ္ေတြ ဧၿပီလ ၅ ရက္ စေရာင္းမည္

March 23, 2017

မန္းမွာ နဖူးတည္႔တည္႔ကို ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းမွာ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တန္ျပန္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို

March 23, 2017

ကုန္ၾကမ္းရွားခ်ိန္လုပ္တဲ့ ရတနာျပပြဲ ကုန္သည္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္

March 22, 2017

ေနျပည္ေတာ္ ဂိတ္ေပါင္း ခုနစ္ဂိတ္မွာ စီစီတီဗီအသစ္ေတြ လဲလွယ္ထား

March 21, 2017

ေက်းရာေတြမွာ လူထုပညာေပးစီမံခ်က္ အက္ဖ္ဒီေအ တင္မည္

March 21, 2017

ေရသန္႔လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ေျဖေလွ်ာ့

March 20, 2017

လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သိသာတဲ့ စီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္

March 20, 2017

အျမန္လမ္းမွာ မန္းေရႊျပည္ကားမီးေလာင္

March 20, 2017