ေနၿပည္ေတာ္သတင္း

လယ္ေ၀းရဲစခန္းက ၆၆(ဃ) နဲ႔ NLD ပါတီ၀င္ ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး”

July 19, 2017

အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေလ်ာက္ထားမွဳ ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္တရားရံုးကလက္မခံ

July 18, 2017

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕က႑ အဓိကက်

July 18, 2017

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတဲ့ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းျပႆနာ

July 18, 2017

ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္မွာ ပိပိရိရိလိမ္တဲ့ လိမ္လည္မႈအႀကီးစားေတြ သတိထားပါ

July 18, 2017

အိုင္အက္စ္ရဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္ခ်ထား

July 18, 2017

ေနျပည္ေတာ္က ပထမဆံုးတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈနည္း

July 17, 2017

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပံုတူလုပ္မယ္ဆိုရင္ တူေအာင္လုပ္ေစခ်င္

July 17, 2017

အိႏၵိယ ပဲအဝယ္ေလ်ာ့၊ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံု ေဈးက်

July 15, 2017

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲသတင္း ေကာလာဟလျဖစ္

July 15, 2017