မႏၱေလးသတင္း

ဆီးခံုရုိးဆက္အမႊာကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကို ခဲြစိတ္ေအာင္ျပီး ႏွစ္ရက္ၾကာမွာ တစ္ဦးေသဆံုး

March 26, 2017

မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ပံုစံအသစ္နဲ႔ မီးပူေဇာ္မည္

March 25, 2017

မႏၱေလးဆိုတာ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို ျပဳျပင္ခ်င္တယ္ စိန္ဒူးဝါးမဂၤလာဆိုင္းက ဆိုင္းဆရာစိန္ဒူးဝါးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

March 25, 2017

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မံုရြာမွာ လူ ၄၈ ေယာက္နဲ႔ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မည္

March 25, 2017

တေကာင္းေတာင္စီမံကိန္းက အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား

March 24, 2017

မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ပံုစံအသစ္နဲ႕မီးပူေဇာ္မည္

March 23, 2017

စိတ္လက္ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရပါ့မလား သႀကၤန္ရယ္

March 23, 2017

အ႐ံႈးေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုေတြ ပုဂၢလိကကို လႊဲမည္

March 23, 2017

မေနာ္ရမၼ ံကြင္းမွာ လူငယ္သႀကၤန္ ျပဳလုပ္မည္

March 23, 2017

မန္းမွာ နဖူးတည္႔တည္႔ကို ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းမွာ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တန္ျပန္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ဟုဆို

March 23, 2017