မႏၱေလးသတင္း

အစားအေသာက္ေတြမွာ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးသံုးစြဲမႈ ထက္ဝက္ခန္႔ က်ဆင္းလာ

October 23, 2017

မႏ ၱေလးေဈးခ်ိဳေတာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာ

October 23, 2017

ေခ်းေငြရရွိတဲ့ အက္စ္အမ္အီးလုပ္ငန္း မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ နည္းပါးေနဟုဆို

October 23, 2017

ေက်ာက္မ်က္ရတနာဓာတ္ခြဲခန္း မႏၱေလးက ရတနာေမာမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္

October 23, 2017

တန္ေဆာင္တိုင္မွာ ေဈးခ်ိဳေတာ္ သံုးရက္ပိတ္မည္

October 23, 2017

မန္းဆန္ေဈးကြက္ ေဈးတန္႔ေန

October 23, 2017

မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္က ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေတြမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာ မွတ္တမ္းတင္ထားမယ့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ တပ္ဆင္မည္

October 23, 2017

ျပင္ဦးလြင္က ပန္းစိုက္ေတာင္သူေတြကို ေခ်းေငြရေအာင္ စီစဥ္ေပးမည္

October 23, 2017

ျပင္ဦးလြင္က ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းေတြ တန္ေဆာင္တိုင္မွာ ေဈးတက္မည္

October 23, 2017

ဘူတာေျမ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ လုပ္ေနတာေတြကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

October 21, 2017