မႏၱေလးသတင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အခြန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္

August 21, 2017

၆၆ ဃနဲ႔တရားစဲြဆိုခံထားရတဲ့ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကိုေဆြ၀င္းအမႈ တရားလုိမလာေရာက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မစစ္ေဆးျဖစ္

August 21, 2017

ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမွာလား

August 18, 2017

သရက္ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

August 18, 2017

အဆင့္ျမင့္မီးပြိဳင့္ေတြမွာ စီစီတီဗီတပ္ဆင္မည္

August 17, 2017

မန္းမွာ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားအေရာင္းျမႇင့္တင္မည္

August 17, 2017

အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေရးမူဝါဒေရးဆြဲဖို႔ စီစဥ္ေန

August 17, 2017

မ်က္ႏွာပြင့္ ေပ ၂၀ မျပည့္လည္း ခဲြစိတ္ခြင့္ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

August 17, 2017

မန္းတိုင္းမွာ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း ကူးစက္မႈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိဟု ဆို

August 17, 2017

ဗန္းေမာ္နဲ႔ သပိတ္က်င္း ဧရာဝတီျမစ္ေရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ တက္လာႏိုင္

August 17, 2017