မႏၱေလးသတင္း

အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ မႏ ၱေလးမွာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ေျမေနရာ ေတာင္းခံထား

May 24, 2017

မန္းတိုင္းအတြင္းမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ေငြေၾကးစာရင္းေပ်ာက္သံုးစြဲမႈ မေတြ႕ရေသးဟုဆို

May 23, 2017

မႏ ၱေလး ၃၃ ရပ္ကြက္ မီးေဘးစိုးရိမ္ရတဲ့ ရပ္ကြက္အျဖစ္ သတ္မွတ္

May 23, 2017

မေလးရွားကို အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈ ဆက္လက္ဆိုင္းငံ့သင့္

May 23, 2017

ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားတည္းခိုမႈ အေၾကာင္းမၾကားလို႔ အေရးယူ

May 23, 2017

မႏ ၱေလးက ေကတီဗီေတြ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ လုပ္ထားပါ

May 22, 2017

စီပိုးရွိသူအေယာက္ ၃၀ဝ အတြက္ ေဆးႏွစ္မ်ိဳး အခမဲ့ေပးမည္

May 22, 2017

က်ပ္သိန္း ၂၀ဝ ေအာက္အိမ္ရာေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တင္ျပထား

May 22, 2017

မန္းတိုင္းအတြင္းတရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးရမိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ေဒသႏၱာရထိန္းေက်ာင္းမႈ ထုတ္ျပန္

May 19, 2017

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြျပီးစီး

May 19, 2017