ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

အေမရိကန္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ယူဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္ မ်က္စိက်ေန

July 21, 2017

ကမာၻမွာ စုပံုလာတဲ့ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ေတြ တန္ခ်ိန္ ဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီေန

July 20, 2017

စင္ကာပူအမ်ိဳးသမီးကိုျပန္ေပးဆြဲခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ၄၃ ဦးကို ဖိလစ္ပိုင္ရဲဖမ္းဆီး

July 20, 2017

စင္ကာပူရဲ႕ တကၠစီခ ကမၻာမွာ ၂၀ ခုေျမာက္ေဈးအခ်ိဳဆံုး

July 20, 2017

အျငိမ္းစားယူရမယ့္အသက္အရြယ္ကိုတိုးျမွင့္ဖို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအမ်ားစု စီစဥ္ေန

July 20, 2017

ဒီဇယ္သံုး မာစီဒီးကား သံုးသန္းအတြက္ေဆာ့ဖ္ဝဲပိုင္း အခမဲ့ျပင္ဆင္ေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္း

July 20, 2017

အေမရိကန္ထုတ္ကုန္ေတြကို ကာကြယ္သြားမယ္လို႔ ထရမ့္ ကတိျပဳ

July 20, 2017

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ အဲဘတ္စ္ ေျပာ

July 20, 2017

ေျမာက္ကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းက နို္င္ငံျခားခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ဖြင့္

July 20, 2017

အိႏၵိယရဲ႕ ေခတ္ေဟာင္းမီးရထားေတြမွာ ဆိုလာျပားေတြတပ္ဆင္

July 20, 2017