အာရွသတင္း

ညအလုပ္မဆင္းလုိ႕ ေသနတ္နဲ႕ပစ္ခံရတဲ႕ျမန္မာလုပ္သားအတြက္ အမႈဖြင္႕

February 5, 2017

႐ုပ္သံနဲ႔ ေရဒီယိုမွာ သေႏၶတားေဆးေၾကာ္ျငာေတြ မထည့္ဖို႔ ပါကစၥတန္ပိတ္ပင္

June 1, 2016

အၾကမ္းဖက္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းစြဲခ်က္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားေျခာက္ဦး စင္ကာပူမွာ ပထမဆံုးအမႈရင္ဆိုင္ရ

June 1, 2016

ကြန္ျမဴနစ္သတ္ျဖတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားလုပ္ရပ္ တံု႔ျပန္မႈေတြ ထြက္ေပၚ

June 1, 2016