သတင္း

“လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ ပို႔စ္ တင္သူကိုေရာ ျပန္လည္မွ်ေဝသူကိုပါ ၆၆(ဃ) နဲ႔ တရားစြဲဆိုလိုက္တဲ့အမႈပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္စစ္ေဆး”

July 21, 2017

မွန္ကန္စြာတင္ျပရင္ ရီအိတ္စပို႔ သၾကားတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳ

July 21, 2017

အြန္လိုင္းပ႐ိုမိုးရွင္းအခ်ိဳ႕ ေသခ်ာစစ္ေဆးဝယ္ယူပါ

July 21, 2017

အြန္လိုင္းမွာ ေရႊထည္၊ စိန္ထည္ေတြ အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္

July 21, 2017

“ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဒုဥကၠဌႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ေတြအမည္စာရင္းလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း”

July 21, 2017

ေတာင္အင္း၊ ေျမာက္အင္းနဲ႔ ေအးရိပ္ၿငိမ္း အမိႈက္ပံုမွာ စီစီတီဗီ တပ္ဆင္မည္

July 21, 2017

အေမရိကန္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ယူဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္ မ်က္စိက်ေန

July 21, 2017

အစားအေသာက္ ကိုင္တြယ္ျပင္ဆင္ေရာင္းခ်မႈ သန္႔ရွင္းဖို႔လိုအပ္

July 21, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ အၾကံျပဳ

July 21, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ

July 21, 2017