ပညာရွင္အျမင္

ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း ႏွင့္ ေမာင္မိုုးသူ

April 22, 2017

သည္တစ္ႏွစ္ေတာ့ ေမ ွ်ာ္ပါရေစ ……

March 29, 2017

စီမံကိန္းေတြ ဘယ္သူဆြဲခဲ့တာလဲ စက္႐ံုုေတြ ဘယ္သူေဆာက္ခဲ့တာလဲ

March 29, 2017

အေပါက္တစ္ရာ အဖာတစ္ခုု ႏွင့္ ဘၾကီးမိုုး

March 15, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၄)

March 8, 2017

သတၱိအျပည့္ နဲ႔ လူ

March 4, 2017

ဖိလစ္ပိုင္မွာ အခမဲ့ ပဋိသေႏၶတားေရးဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပန္ျဖစ္ေနပါတယ္

March 1, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔(၃)

March 1, 2017

ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ေမာင္မိုုးသူ

December 15, 2016

တန္ေဆာင္မုုန္းလ နွင့္ ေမာင္မိုုးသူ

December 3, 2016