ေဆာင္းပါးမ်ား

ၾကံဳရာပညာ ေလ့လာပါ – ဖိနပ္ခ်ဳပ္ဆရာႀကီးေပးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာ

September 20, 2017

ကားဒ႐ိုုင္ဘာ ႏွင့္ ပညာႏွစ္ခုု

September 16, 2017

အၾကားႏွင့္အထင္ တရားမဝင္ဘူးႏွင့္ ဘႀကီးမိုး

September 13, 2017

ကြ်န္မ ကိုယ္လုပ္သင့္တာ လုပ္ခဲ့တာပါ သတိလစ္ေနတဲ့ လူနာအတြက္ ရဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ကာကြယ္ခဲ့တဲ့ သူနာျပဳဆရာမ

September 12, 2017

NLD ပါတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

September 9, 2017

ကၽြန္ေတာ့္ေဘးက စကား၀ိုုင္း

September 9, 2017

ေငြရွာဖို႔ခက္တယ္၊ ေငြၿမဲဖို႔က ပိုခက္တယ္ – ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီး

September 9, 2017

စိန္မႈန္နဲ႔ လုုပ္တဲ့ ဂ်ပန္ဒယ္အိုုး

September 8, 2017

လက္ရွိမွာ ေရသန္႔လုပ္ငန္းကအက်ဘက္ကိုေရာက္ေနတဲ့ အေနအထားပါ ေရႊျပည္ေတာ္ ေရသန္႔စက္႐ံု မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲထြဋ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

September 8, 2017

သက္ႀကီးရြယ္အို အႏိုင္က်င့္ညႇဥ္းပန္းခံရ မႈ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသလား

September 6, 2017