မေနာစင္

တင္းနစ္က ကစားပြဲတစ္ခုပဲ၊ မိသားစုကသာ ထာဝရပါ – ဆရီနာဝီလ်ံ

August 19, 2017

ခင္ဗ်ား မမာေက်ာႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားကို ခ်နင္းသြားၾကလိမ့္မယ္ – ခ်ားကိုဟန္

August 12, 2017

ထိုက္က်ိဆရာႀကီးအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို သတိရေနေစခ်င္တယ္ – ဂ်က္မာ

July 31, 2017

အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ငါးစိမ္းသည္ကေန ဘီလ်ံနာျဖစ္လာသူ – ဟီ႐ိုတာကဲ ယာႏို

July 15, 2017

အဆိုးအားလံုးကို ေရွ ႕­ဆက္ရမယ့္အားအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္- လယ္ရီကင္း

July 7, 2017

သူေဌးေတြ ပိုက္ဆံကို ၾကည့္ပံုက သူမ်ားနဲ႔ မတူဘူး – စတိဗ္ဆီးဘိုးလ္

July 1, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုုပ္ရွာပါ

June 28, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၇)

June 21, 2017

ကလပ္ဆိုတာလူငယ္ေတြအတြက္ပါ

June 10, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၅)

June 7, 2017