မေနာစင္

အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ငါးစိမ္းသည္ကေန ဘီလ်ံနာျဖစ္လာသူ – ဟီ႐ိုတာကဲ ယာႏို

July 15, 2017

အဆိုးအားလံုးကို ေရွ ႕­ဆက္ရမယ့္အားအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္- လယ္ရီကင္း

July 7, 2017

သူေဌးေတြ ပိုက္ဆံကို ၾကည့္ပံုက သူမ်ားနဲ႔ မတူဘူး – စတိဗ္ဆီးဘိုးလ္

July 1, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုုပ္ရွာပါ

June 28, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၇)

June 21, 2017

ကလပ္ဆိုတာလူငယ္ေတြအတြက္ပါ

June 10, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၅)

June 7, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၄)

May 31, 2017

ညစ္ပတ္တယ္ အထင္ခံရလို႔ လဲၿပိဳခဲ့သူ

May 25, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၂)

May 24, 2017