The Kumudra Journal

အိမ္ျခံေျမေစ်းနွုန္းမ်ား (အေရာင္း၊ အငွား)

ေျမေဈးနဲ႔ ငွားခေတြျမင့္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ ႕ ေဈးသက္သာတာ ေရႊ႕

ႏိုင္ငံျခားသားအငွား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနတဲ့ ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ

အိမ္ၿခံေျမ အငွားေဈးကြက္ေကာင္းေပမဲ့ ေဈးက်ေန

လခ်ဳပ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အိမ္ငွားသူေတြ ေငြေၾကးအခက္ႀကံဳၾကရ

January 18, 2017

စပရင္းလိုင္းရဲ႕ ဆိုဟိုကြန္ဒို စတင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီ

January 12, 2017

မႏၱေလးအိမ္ၿခံေျမ ဝယ္လိုအားေလ်ာ့ အငွားေဈးကြက္သာမ်ား

January 10, 2017

ေနထိုင္ခြင့္မရွိတဲ့တိုက္ခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့ရင္ အေရးယူႏိုင္

January 9, 2017

CHDB ဘဏ္က အိမ္ရာဝယ္သူေတြရဲ႕ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေန

December 31, 2016

မန္း အိမ္ၿခံေျမ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ဟု ဆို

December 31, 2016

မန္းအိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ အက်ေဈးနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္သြက္

December 19, 2016

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ကေန စတင္ေရာင္းခ်မယ့္ ဂလက္ဇီတာဝါ

December 19, 2016