အိမ္ျခံေျမေစ်းနွုန္းမ်ား (အေရာင္း၊ အငွား)

ေျမေဈးနဲ႔ ငွားခေတြျမင့္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ ႕ ေဈးသက္သာတာ ေရႊ႕

ႏိုင္ငံျခားသားအငွား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနတဲ့ ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ

အိမ္ၿခံေျမ အငွားေဈးကြက္ေကာင္းေပမဲ့ ေဈးက်ေန

သႀကၤန္ၿပီးကာလ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ေအး အငွားပိုသြက္

April 21, 2017

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အငွားနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ေနၾကရ

April 20, 2017

ကမာရြတ္မွာ အရစ္က်နဲ႔ တိုက္ခန္းဝယ္ယူႏိုင္

April 7, 2017

နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာနဲ႔ ေရႊကမ္းသာအိမ္ရာ ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်

March 22, 2017