ကြန္ဒိုနွငိ့ အိမ္ရာမ်ား

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၀၁၇ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲ က်င္းပမည္

June 12, 2017

ကန္သာယာစင္တာကို ဧရာဝတီဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အရစ္က် ဝယ္ႏိုင္ၿပီ

June 9, 2017

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေရာင္းခ်မႈမ်ားေပမဲ့ အငွားေဈးကြက္ ေကာင္းေနဆဲ

June 9, 2017

စပရင္းလိုင္းကြန္ဒိုျပပြဲ ပထမဝယ္သူ ၁၅ ဦးကို သိန္း ၅၀ဝ ေလွ်ာ့ေပးမည္

June 9, 2017

၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ က်ပ္သိန္း ၉၀ ကေနစတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမည္

June 6, 2017

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လိုအပ္ေနေသး

May 31, 2017

တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြကို အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးနဲ႔ တည္ေဆာက္မည္

May 30, 2017

က်ပ္သိန္း ၂၀ဝ ေအာက္အိမ္ရာေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တင္ျပထား

May 22, 2017

အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ဘဝအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္မည္

May 20, 2017

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ REVOLVE 2 ကြန္ဒို ၁၀ ႏွစ္ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္

May 19, 2017