ကြန္ဒိုနွငိ့ အိမ္ရာမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားအငွား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနတဲ့ ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ

ႀကိဳပြဳိင့္ ကြန္ဒို ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ …..

April 22, 2017

ေရႊနံ႔သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဧၿပီလကုန္ က်ပ္သိန္း ၁၀ဝ နဲ႔ ေရာင္းမည္

April 8, 2017

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ မထြက္ေသးလို႔ ကြန္ဒိုေဈးကြက္ေအးစက္

April 7, 2017

ဂ်ပန္က ကူညီမယ့္ အိမ္ရာက႑ေခ်းေငြ ၂၀၁၈ မွသာ ရရွိမည္

April 5, 2017

ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစင္တာ မတ္လ ၃၁ ရက္ ဖြင့္မည္

April 1, 2017

သိန္း ၃၀ဝကေန ၃၀ဝ၀ အထိ သက္သာမယ့္ ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ

March 30, 2017

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း မတ္လ ၃၁ ေရာင္းခ်မည္

March 24, 2017

နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာနဲ႔ ေရႊကမ္းသာအိမ္ရာ ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်

March 22, 2017

ရန္ကင္း ဂိုးလ္ဒင္းစီးတီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ၿပီးစီး

March 22, 2017

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးမႈ ျဖစ္

March 21, 2017