မိခင္နွင့္ကေလး

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း တုပ္ေကြးအႏၱရာယ္

August 8, 2017

သတိထားရမယ့္ သေဘၤာသီးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

July 21, 2017

ႏြားႏို႔မဟုတ္တဲ့ ႏို႔ေတြေသာက္ရင္ ကေလးေတြ အရပ္ပုႏိုင္

June 16, 2017

ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးႏႈန္း အလ်င္အျမန္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လိုအပ္

June 1, 2017

တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကို အသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြ မတိုက္သင့္ဘူးလို႔ သတိေပး

May 25, 2017

တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကုိ အသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြ မတိုက္သင့္ဘူးလို႔ သတိေပး

May 23, 2017

ကေလးေတြ ဝမ္းခ်ဳပ္ၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား

May 20, 2017

သားေလးလား သမီးေလးလား ဘယ္လို အလြယ္ သိနိုင္မလဲ

May 14, 2017

ကေလးငယ္ေတြကို စမတ္ဖုန္းနဲ႔ တက္ဘလက္ေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာေပးသံုးရင္ စကားေျပာတတ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္

May 11, 2017

လမေစ့ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ သားအိမ္တု သိပၺံပညာရွင္ေတြတီထြင္

April 28, 2017