မိခင္နွင့္ကေလး

တက္ခ်္စခရင္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္အသံုးမ်ားတဲ့ကေလးေတြ အိပ္စက္ခ်ိန္ပိုနည္း

April 20, 2017

ငယ္ဘဝမွာ ပင္နီဆီလင္ေသာက္ခဲ့ရသူေတြ အရြယ္ေရာက္လာရင္ ေဒါသၾကီးတတ္သူျဖစ္လာနိုင္

April 18, 2017

ဉာဏ္ထက္ျမက္တဲ့ ကေလးေမြးဖြားလာဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ဘယ္လိုစားေသာက္ေနထိုင္ၾကမလဲ

April 5, 2017

ငါးႀကီးဆီက ကေလးငယ္ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးအတြက္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ဟု ေလ့လာမႈအရေတြ႕ရွိရ

March 27, 2017

ကေလးေတြ အအိပ္နည္းရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥာဏ္ရည္ပိုင္းျပႆနာေတြရွိလာနိုင္

March 23, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေဆာင္သင့္၊ ေရွာင္သင့္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ား

March 13, 2017

ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားတဲ့ကေလးေတြကို ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာေတြမွာ ခြင့္မျပဳဖို႔ ၾသစေၾတးလ်ား စဥ္းစားေန

March 13, 2017

စိတ္ေရာဂါဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာကတည္းက စတင္ခံစားရႏိုင္ဟုဆိုု

March 2, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မမွန္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေဝဒနာခံစားရႏိုင္ေျခ ပို

February 27, 2017

မေမြးဖြားခင္နဲ႔ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ နီကိုတင္းဓာတ္နဲ႔ထိေတြ႕မႈက ကေလးအၾကား အာ႐ံုထိခိုက္ေစႏိုင္

February 18, 2017