မိခင္နွင့္ကေလး

တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကုိ အသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြ မတိုက္သင့္ဘူးလို႔ သတိေပး

May 23, 2017

ကေလးေတြ ဝမ္းခ်ဳပ္ၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား

May 20, 2017

သားေလးလား သမီးေလးလား ဘယ္လို အလြယ္ သိနိုင္မလဲ

May 14, 2017

ကေလးငယ္ေတြကို စမတ္ဖုန္းနဲ႔ တက္ဘလက္ေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာေပးသံုးရင္ စကားေျပာတတ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္

May 11, 2017

လမေစ့ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ သားအိမ္တု သိပၺံပညာရွင္ေတြတီထြင္

April 28, 2017

တက္ခ်္စခရင္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္အသံုးမ်ားတဲ့ကေလးေတြ အိပ္စက္ခ်ိန္ပိုနည္း

April 20, 2017

ငယ္ဘဝမွာ ပင္နီဆီလင္ေသာက္ခဲ့ရသူေတြ အရြယ္ေရာက္လာရင္ ေဒါသၾကီးတတ္သူျဖစ္လာနိုင္

April 18, 2017

ဉာဏ္ထက္ျမက္တဲ့ ကေလးေမြးဖြားလာဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ဘယ္လိုစားေသာက္ေနထိုင္ၾကမလဲ

April 5, 2017

ငါးႀကီးဆီက ကေလးငယ္ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးအတြက္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ဟု ေလ့လာမႈအရေတြ႕ရွိရ

March 27, 2017

ကေလးေတြ အအိပ္နည္းရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥာဏ္ရည္ပိုင္းျပႆနာေတြရွိလာနိုင္

March 23, 2017