မိခင္နွင့္ကေလး

ကေလးေတြ အအိပ္နည္းရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥာဏ္ရည္ပိုင္းျပႆနာေတြရွိလာနိုင္

March 23, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေဆာင္သင့္၊ ေရွာင္သင့္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ား

March 13, 2017

ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားတဲ့ကေလးေတြကို ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာေတြမွာ ခြင့္မျပဳဖို႔ ၾသစေၾတးလ်ား စဥ္းစားေန

March 13, 2017

စိတ္ေရာဂါဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာကတည္းက စတင္ခံစားရႏိုင္ဟုဆိုု

March 2, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မမွန္မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေဝဒနာခံစားရႏိုင္ေျခ ပို

February 27, 2017

မေမြးဖြားခင္နဲ႔ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ နီကိုတင္းဓာတ္နဲ႔ထိေတြ႕မႈက ကေလးအၾကား အာ႐ံုထိခိုက္ေစႏိုင္

February 18, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေကာင္းမြန္တဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက ေမြးလာမယ့္ကေလး ၾကြက္သားသန္စြမ္းေစ

February 8, 2017

လမေစ့ဘဲကေလးေမြးဖြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္

February 8, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ ႏြယ္ခ်ိဳေရွာင္သင့္

February 7, 2017

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာကတည္းက ျဖစ္ေပၚခံစားလာရဟု ေလ့လာမႈက ဆို

January 31, 2017