ေရာဂါမ်ား

႐ံုးပတီသီးကေန ရရွိႏိုင္တဲ့က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၂ ခ်က္

June 23, 2017

ေမးႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေနသူေတြအသံုးဝင္မယ့္ အာဟာရ ရွစ္မ်ိဳး

June 22, 2017

အဝလြန္တာက သက္ႀကီးဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္ေတြကို အခ်ိန္မတိုင္မီေသဆံုးႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဟုဆိုု

June 19, 2017

အေရျပားေရာဂါေတြကို ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးမယ့္ တရုတ္က အက္ပလီေကးရွင္း

June 17, 2017

အိမ္ထဲမွာ အဝတ္လွန္းေလ့ရွိသလား၊ ပန္းနာရင္က်ပ္အႏၱရာယ္ သတိထားပါ

June 17, 2017

ႏြားႏို႔မဟုတ္တဲ့ ႏို႔ေတြေသာက္ရင္ ကေလးေတြ အရပ္ပုႏိုင္

June 16, 2017

ၾကက္ေမာက္သီးအခြံကေနရရွိႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကင္ဆာတိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း

June 15, 2017

ဦးေရျပားက်ိန္းစပ္ၿပီး အထိမခံႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

June 10, 2017

နာတာရွည္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈဟာ dementia ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားႏိုင္

June 9, 2017

ၾကက္ကတစ္ဆင့္ ရႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သင့္

June 9, 2017