တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

တကၠသိုလ္သံုးခုမွာ တက္ေရာက္ဖို႔ ေငြေၾကးခက္ခဲသူေထာက္ပံ့ ေၾကးေလွ်ာက္ႏိုင္

May 17, 2017

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေကဒီယူ ( ပီနန္) ရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 9, 2017

ပါေမာကၡခ်ဳပ္အေျပာင္းအလဲကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႕ သန္လ်င္နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ေတာင္းဆို

May 4, 2017

မူလတန္းအဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိ႐ံုနဲ႔ သက္ေမြးပညာသင္တန္း ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 3, 2017

အဂၤလန္ ကာဒစ္ဖ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ႏိုင္

May 1, 2017

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စီးတီးေကာလိပ္ရဲ႕ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြ ေလွ်ာက္ႏိုင္

April 29, 2017

စင္ကာပူ လာဆဲလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

April 29, 2017

ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ျပန္ဖြင့္မည္

April 28, 2017

ျမန္မာေက်ာင္းသား ၃၇ ဦး အထက္တန္းသက္ေမြးပညာ ဒီပလိုမာေအာင္ျမင္

April 28, 2017

ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ျပန္ဖြင့္မည္

April 27, 2017