တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားေတြမွာ မွားယြင္းမႈရွိရင္ သႀကၤန္မတိုင္မီျပင္ခြင့္ျပဳမည္

September 20, 2017

စင္ကာပူေအာ္စတြန္ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

September 19, 2017

တကၠသိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕ သတ္မွတ္ဦးေရ မျပည့္ေသးမွသာ စဥ္းစားမည္

September 19, 2017

ယခုႏွစ္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေတြ စာေမးပြဲရက္ ထုတ္ျပန္

September 18, 2017

စင္ကာပူအက္စ္အိုင္အမ္ကေနတစ္ဆင့္ ဘတ္ဖလို တကၠသိုလ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

September 15, 2017

ပညာေရးေကာလိပ္ အခုလ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ဖို႔လို

September 14, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

September 14, 2017

တကၠသိုလ္ေတြ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္နီးလာၿပီ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေငြရႊင္ေတာ့မည္

September 12, 2017

ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းၿပီး  သက္ေမြးသင္တန္း ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္

September 12, 2017

ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လာ

September 9, 2017