ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္း ေမလဆန္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

March 21, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္

March 16, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ မွတ္ပံုတင္ ယခုလကုန္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ႏိုင္

February 24, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမသင္ၾကားခြင့္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာအခက္ေတြ႕ေန

February 20, 2017

မန္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ ေလွ်ာက္လို႔ရၿပီ

January 28, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အသစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အခုလထဲမွာ စတင္လက္ခံဖို႔စီစဥ္

January 18, 2017

မူလတန္းကေလးေတြအတြက္ ေဟာ္ရီဇြန္ေက်ာင္းရဲ႕ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

December 6, 2016

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေဒၚမိုးမိုးစိုးကို ယူေကေတာ္ဝင္စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားအသင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ

October 19, 2016

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈ ၅၀ ေက်ာ္ရွိ

September 21, 2016

AMES ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္

August 12, 2016