နိုင္ငံျခားပညာသင္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အမ္ဒီအိုင္အက္စ္ရဲ႕ ေဆးပညာဘြဲ႕ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 20, 2017

ရွားမန္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

July 18, 2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေအပီယူတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 15, 2017

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕  က်ဴရွင္ ဂရန္႔ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 6, 2017

စင္ကာပူအက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 1, 2017

ႏိုင္ငံတကာ  ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

June 21, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ရက္ဖဲလ္ ဒီဇိုင္းေက်ာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

June 17, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ဩဂုတ္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

June 17, 2017

စင္ကာပူ အက္စ္အိုင္အမ္ ရာႏႈန္းျပည့္   ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 23, 2017

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ငါးခုရဲ႕ ေက်ာင္းဝင္ခြင္နဲ႔ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္

May 19, 2017