အေျခခံပညာ

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၆ စစ္ေဆးမည္

September 13, 2017

ေက်ာင္းေတြမွာ အုပ္စုဖဲြ႕ စစ္ေဆးတဲ့စနစ္ ယခုလ စတင္မည္

July 11, 2017

အခုႏွစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲေလးႀကိမ္သာစစ္ေဆးဖို႔ လ်ာထား

June 28, 2017

စာသင္ခန္းထဲက ဘဝၾကမ္းၾကမ္းေလးမ်ား

June 21, 2017

အေျခခံပညာက ဆရာဆရာမေတြကို နယ္ပယ္အလိုက္ ထူးခြ်န္ဆုေပးမည္

June 16, 2017

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း ယခုလ ၁၇ ရက္ထြက္မည္

June 12, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္ဖို႔ က်န္ရွိေန

June 6, 2017

ေက်ာင္းအပ္ႏွံတဲ့အခါ အမွန္တကယ္အခမဲ့ ျဖစ္ေစခ်င္

June 5, 2017

မူဆယ္နယ္စပ္က ေလလြင့္ကေလးငယ္ေတြ စာသင္ခန္းထဲပို႔ပါၿပီ

June 1, 2017

အေျခခံပညာေက်ာင္းအတြက္ အေမရိကန္ ဆရာ ဆရာမေလ့လာ ေရးစတင္

June 1, 2017