အေျခခံပညာ

ဆရာ ဆရာမေတြ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြ လက္မခံဖို႔ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သိသာတဲ့ စီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္

March 20, 2017

2016 – 2017 တကၠသိုလ္​ဝင္​တန္​း ဇီဝ​ေဗဒ ​ေမးခြန္​း

March 15, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေဘာဂေဗဒ ေမးခြန္း

March 15, 2017

2016 – 2017 တကၠသိုလ္​ ဝင္​တန္​း ႐ူပ​ေဗဒ ​ေမးခြန္​းလြာ

March 14, 2017

အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ေျဖဆိုျပီးခ်ိန္ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အရ ပ်က္ကြက္သူ ငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္က်ာ္ရွိ

March 9, 2017

အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ေနတဲ့ ျပည္သူ႕နီတိသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းစာအုပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

March 9, 2017

ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ေသာ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား

March 9, 2017

အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕နီတိသင္႐ိုးက နားလည္မႈလဲြမွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

March 8, 2017

မူလတန္းအဆင့္ ကေလးေတြ စိတ္တြက္ သခ်ၤာသင္တန္းတက္ႏိုင္

March 7, 2017

အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင္႔ရဲ႕ သင္ရိုးသစ္မွာအေျခခံဥပေဒဘာသာရပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔စီစဥ္ေန

March 1, 2017