အေျခခံပညာ

ဆရာ ဆရာမေတြ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြ လက္မခံဖို႔ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

အေျခခံပညာအဆင့္ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္မည္

April 20, 2017

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေတြ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေမလမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

April 20, 2017

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေမလ၁၁ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မည္

April 7, 2017

အစိုးရေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူေတြအတြက္ ေမလမွာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

April 4, 2017

ေန႔စားလေပး မူျပေတြအတြက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ဧၿပီ ၂၄ ဖြင့္မည္

April 3, 2017

ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္တန္း ဧၿပီ ၂၉ စမည္

March 27, 2017

လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သိသာတဲ့ စီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္

March 20, 2017

2016 – 2017 တကၠသိုလ္​ဝင္​တန္​း ဇီဝ​ေဗဒ ​ေမးခြန္​း

March 15, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေဘာဂေဗဒ ေမးခြန္း

March 15, 2017

2016 – 2017 တကၠသိုလ္​ ဝင္​တန္​း ႐ူပ​ေဗဒ ​ေမးခြန္​းလြာ

March 14, 2017