ပညာေရး

သ႐ုပ္ျပနဲ႔ နည္းျပေလွ်ာက္လႊာ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး တင္သြင္းရမည္

June 25, 2017

ေနာသမ္းဘရီးယားတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စတင္ေလွ်ာက္ႏိုင္

June 25, 2017

အခုႏွစ္​ တကၠသိုလ္​ဝင္​ခြင္​့​ေလ်ွာက္​လြာ​ေတြ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈ စနစ္​​ေျပာင္​းလဲ သတ္​မွတ္​

June 24, 2017

ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္းလား၊ အဆင္ေျပေအာင္ထုတ္ေပးတယ္ေနာ္

June 23, 2017

ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး ဆရာ ဆရာမ ၅၀ဝ ေက်ာ္ကို သင္တန္းေပးမည္

June 23, 2017

အိုင္တီအေျခခံသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

June 22, 2017

ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ဇူလိုင္လဆန္းလက္ခံမည္

June 22, 2017

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ အဆိုင္းမန္႔စာအုပ္မရ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾက

June 22, 2017

ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းၿမိဳ႕ေတြအလိုက္ ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း သြားေရာက္ထုတ္ေပးမည္

June 21, 2017

စာသင္ခန္းထဲက ဘဝၾကမ္းၾကမ္းေလးမ်ား

June 21, 2017