ပညာေရး

ေဆးတကၠသိုလ္ မေကြးရဲ႕ ေဆးပညာဒီပလိုမာနဲ႔ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

August 21, 2017

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္ျပဳအမွတ္မ်ား

August 21, 2017

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေရဆင္းသစ္ေတာတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

August 18, 2017

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြက လူငယ္ေတြကို သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားေပးမည္

August 18, 2017

ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္တက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲအခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္

August 18, 2017

အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

August 16, 2017

တီအမ္စီက တစ္ဆင့္ ခရီးသြားဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

August 15, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ဩဂုတ္လ ၂၅ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္

August 15, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပီအက္စ္ဘီအကယ္ဒမီရဲ႕ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

August 9, 2017

စင္ကာပူ လာဆဲလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

August 9, 2017