ပညာေရး

ဆရာ ဆရာမေတြ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြ လက္မခံဖို႔ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

ဆြစ္ဇာလန္ ဟိုတယ္ခရီး သင္တန္းေက်ာင္း အိတ္ခ်္တီအမ္အိုင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔နီတိေရးေျဖၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္

March 23, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအေျဖလႊာေတြစစ္ေဆးဖို႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အေရာက္လာဖို႔ ညႊန္ၾကားထား

March 23, 2017

စင္ကာပူဒိုင္ေမးရွင္းရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

March 22, 2017

ပ႐ိုဂရမ္းမီး ကာလတိုသင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 22, 2017

တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမႈ ဆယ္တန္းရမွတ္ေပၚ ဆံုးျဖတ္ဦးမည္

March 21, 2017

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္း ေမလဆန္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

March 21, 2017

လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သိသာတဲ့ စီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္

March 20, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖၿပီးသူေတြအတြက္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း

March 20, 2017

ပညာေရးလည္း ေ၀ဖန္ခံေနရ

March 18, 2017

ယူေကတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးျပပြဲ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္မည္

March 18, 2017