ဘဏ္နွင့္ေငြေႀကး

ေရႊေဈး နည္းနည္းက်

September 22, 2017

ေရႊတက္ ေငြမတက္

September 18, 2017

ယူေအဘီ ဗီဇာ ခရက္ဒစ္ကတ္ မိတ္ဆက္

September 15, 2017

ေရႊေဈး ေထာင္ဂဏန္းသာ အတိုးအေလ်ာ့ျဖစ္

September 14, 2017

ပိတ္ရက္လည္း ေဈးတက္ေနဆဲ ေရႊ

September 12, 2017

ေရႊေဈး ကိုးသိန္းခြဲဝန္းက်င္၊ အတက္ဘက္မွာပဲ ရွိေန

September 7, 2017

အတက္ဘက္မွာပဲ  ရွိေနတဲ့ေရႊ

September 4, 2017

ဘဏ္ေတြမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ေငြစကၠဴအေဟာင္းေတြ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဗဟိုဘဏ္ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကား

September 1, 2017

ေရႊေဈးေတြ တက္

August 31, 2017