ဘဏ္နွင့္ေငြေႀကး

ကမၻာ့ေရႊေဈးတက္လို႔ ျမန္မာ့ေရႊေဈး က်ပ္ကိုးသိန္းအထိ ေရာက္လာႏိုင္

March 21, 2017

ကမၻာ့ေရႊေဈး၊ ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈး အက်ပိုင္းမွာ ရွိ

March 17, 2017

ကမၻာ႔ေရႊေဈးက်၊ ျပည္တြင္းေရႊ မက်

March 14, 2017

ျပည္တြင္း ေရႊေဈး ေအး

March 10, 2017

ေဒၚလာေဈး ျပန္တက္ ၊ ေရႊေဈး ျပန္က်

March 8, 2017

မိုဘိုင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ မွတ္ပံုတင္ရမည္

March 3, 2017

ျပည္တြင္းေရႊေဈး တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ကိုးသိန္းေအာက္ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေသးဟု ဆို

March 3, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အေမရိကန္ ကို ၂၄ နာရီအတြင္း တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲႏိုင္ၿပီ

February 28, 2017

ျပည္တြင္းေရႊေဈး ၉၀၂,ဝ၀ဝ ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့

February 28, 2017

ေရႊေဈး က်ပ္ ၈၉၀,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္မွာ တန္႔ေန

February 24, 2017