ကားနည္းပညာ

အီလက္ထရစ္ ပါကင္ဘရိတ္ အခ်က္ျပမီးလင္းလာရင္

August 19, 2017

ျမင္ကြင္းႏွစ္မ်ိဳးပါတဲ့ F30 ကား ဒီဗီဒီ

August 19, 2017

စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ကား Infotainment စနစ္ကို ဆက္သယ္ေပးတဲ့ MirrorLink

August 19, 2017

ေရလွ်ံတဲ့လမ္းမွာ ေမာင္းႏိုင္မယ့္ တိုယိုတာလန္ခ႐ူဇာ (LC 200)

August 16, 2017

လိုင္စင္ကားတစ္စီး ဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြ စစ္ေဆးပါ

August 16, 2017

တိုယိုတာလန္ခ႐ူဇာပရာဒိုမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ ရွစ္ခ်က္

August 14, 2017

နစ္ဆန္းမတ္ခ်္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ဆယ္ခ်က္

August 8, 2017

နစ္ဆန္းအယ္လ္တီမာ ကားအမ်ိဳးအစားမွာျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ဆယ္ခ်က္

August 5, 2017

ခ်ိဳင္းေလာ့ခ္စစ္စတန္ဆိုတာ

August 3, 2017

Citroen Advanced Comfort စနစ္ဆိုတာ

August 2, 2017