ကားေစ်းကြက္

ကားေဈးကြက္ တိုယိုတာဝွစ္ရွ္ေတြ အေရာင္းသြက္

March 23, 2017

၂မာဇဒါရဲ႕ ကိုဒိုဒီဇိုင္နဲ႔ ၂၀၁၆ ေမာ္ဒယ္ မာဇဒါတူး ဆီဒင္

March 21, 2017

ေဗာက္စ္ဝက္ဂြန္ရဲ႕ ၂၀၂၀ မွာ မိတ္ဆက္မယ့္လွ်ပ္စစ္ကား

March 21, 2017

၀ယ္လက္စံု ကားေဈးကြက္ အေရာင္းသြက္ ေဈးမာ

March 21, 2017

လုပ္ငန္းသံုး ဟိုက္စီးမီနီဘတ္စ္ကားေတြ အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္

March 17, 2017