သဘင္

Five Star အဖြဲ႕ကိုု ေပးတဲ့ဆုုေငြေတြ ဘာလုုပ္ၾကလဲ

February 4, 2017

၂၁ ရာစုပင္လံုၾကိဳဆိုေထာက္ခံေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၾသစေၾတးလ် မွာ ျပဳလုုပ္

February 1, 2017

သီးေလးသီးတို႔ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖခင္ ဂုဏ္ျပဳအျငိမ့္သဘင္

January 24, 2017

သဘင္စင္ျမင့္နဲ႔ အပ္စပ္မႈမရွိတဲ့ ၀တ္စားမႈနဲ႔ ေျဖေဖ်ာ္မႈတားဆီးမည္

January 16, 2017

မႏ ၱေလးမွာ ျမန္မာနဲ႔ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဇာတ္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မည္

October 26, 2016

ျမန္မာ့႐ုပ္ေသး ျပန္လည္ရွင္သန္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္စံုသဘင္အသင္းစီစဥ္

August 23, 2016

ႏွင္းဆီအဖြဲရဲ႕ က်န္းမာေရးရန္ပံုေငြပြဲအတြက္ ျပက္လံုးေတြျပင္ဆင္ေနတဲ့ အကယ္ဒမီေနတိုး

May 2, 2016